Kekemelik

PELTEKLIK

PELTEKLIK

Pelteklik, artikülasyon bozukluğunun bir türü. Daha çok sürtünmeli sesler olarak tabir edilen s, z, t, ş, j gibi sesler hava çıkışının yanlış yerlerden olması dolayısıyla peltek olarak üretilir. Hava çıkışı belli bir kanaldan sürtünerek olur. Dil bozukluklarından biri olan ve artikülasyon bozukluğu sayılan pelteklik oldukça önemlidir. Çünkü aşağı yukarı çocukların yüzde sekseninde buna rastlanır. Pelteklik, çok çeşitli biçimde ve derecede görülür. Dilin bütün konuşma seslerinin tam olarak çıkarılmamasından ileri gelir. Peltek konuşan çocukların yaptığı yanlışlar çeşitlidir: sesin çıkarılmaması, değiştirilmesi, yerine başka sesin konması gibi. Bir sesi hiç çıkarmayan çocuk, örneğin “bir” yerine “bi” ya da “bahçe” yerine “baçe” der. Sesi değiştirdiği zaman ise yanlış çıkarır; bunun sonucu olarak çıkardığı ses dilin normal sesine benzemez, bozulmuş biçimi olur. Bir sesin yerine başka birisinin konması halinde de çocuğun «gel» yerine «del» deyip “g” yi “d”, “kuş” yerine “kus” deyip “ş” yi “s” yaptığı görülür.

TEŞEKKÜR MESAJLARI

UZMAN EĞİTMENLERİMİZ

0
ÇÖZÜLMÜŞ KONUŞMA BOZUKLUĞU
0
KURS VE SEMİNERLER
0
TEŞEKKÜR/REFERANS VE TAVSİYE
0
YIL